ملیحه سادات حسینی

مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران

مدارک مربیگری و بخشی از فعالیت های شاخص
مدرس درجه ۳ کوهپیمایی ،  مربی درجه ۲ سنگنوردی ( طبیعت ) ، مربی درجه ۳ یخ و برف ، مدرس دیواره نوردی ، مدرس نجات فنی
مدرس درجه۳ صعودهای ورزشی ( سنگنوردی داخل سالن ) ، داور درجه ۳ صعودهای ورزشی ، طراح مسیر درجه ۳ صعودهای ورزشی
مسئول انجمن سنگنوردی آموزش و پرورش خراسان رضوی
به مدت ۸ سال دبیر کارگروه صعودهای ورزشی خراسان رضوی
صعود یخچال شمالی سبلان
عضو تیم منتخب گشایش مسیر دیواره دمیرکازیک ترکیه
صعود دیواره های : اخلمد _ بیستون _ علم کوه_ یافته
گشایش مسیر های مختلف بیش از ۷۰۰ متر در منطقه اخلمد ، اندرخ و آبقد خراسان رضوی
گشایش مسیر مستقل بانوان در منطقه اخلمد مشهد به طول ۲۴۰ متر و درجه سختی 5.11b
صعود زمستانی دیواره های کمرچاه ، داوودی ، پرسروصدا اخلمد مشهد
اعزامی فدراسیون کوهنوردی ایران به دوره صعودهای ترکیبی کشور فرانسه


سوابق آموزشی و سرپرستی تیم های کوهنوردی
برگزاری 12 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران کارآموزی کوهپیمایی
برگزاری 05 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران کارآموزی برف
برگزاری 21 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران کارآموزی سنگنوردی و پیشرفته سنگنوردی
برگزاری 06 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران کارآموزی صعود های ورزشی
برگزاری 08 دوره رسمی فدارسیون کوهنوردی ایران دیواره نوردی
برگزاری 00 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران مبانی نجات فنی