آذر مرادی

مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران

مدارک مربیگری و بخشی از فعالیت های شاخص
مدرس رسمی حفظ محیط زیست کوهستان
تور لیدر فرهنگی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
دارای گواهی حضور در کار گاه آموزشی آشنایی با بوم شناسی ، رفتار و حفاظت گربه سانان بزرگ ایران از دانشگاه تربیت مدرس 1389
دارای گواهینامه آموزشی – تخصصی طبیعت گردی و تنوع زیستی از موسسه آوای طبیعت پایدار 1389
دارای گواهینامه آموزشی_ بازدید از انجمن های محیط زیستی کشور تاجیکستان و استفاده از تجارب آنان سال 1394


سوابق کاری و آموزشی
برگزاری 15 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران مبانی محیط زیست کوهستان ( 1390 الی 1399 )
همکاری با انجمن طرفداران محیط زیست از سال 1380
 برگزاری سمینارها ی محیط زیست ، آموزش های زیست محیطی به زنان خانه دار و کودکان
برگزاری تورهای طبیعت گردی با همکاری انجمن طرفداران محیط زیست
گذراندن دوره 3 ماه کارآموزی در اداره محیط زیست شهر تهران تابستان 90
همکاری با انجمن حفظ محیط کوهستان در آگهی رسانی حفظ محیط کوهستان در منطقه ورودی دراآباد زمستان 90 و بهار 91
دبیر کانون سرزمین من ( کانون محیط زیست وابسته به باشگاه زندگی مرکز مشارکت های فرهنگی شهرداری تهران سال 92)
تسهیلگر کودک در مدرسه طبیعت گندمک یزد و همکار پروژه مدیریت پسماند 1396
تسهیلگر محیط زیست در پروژه توانمند سازی زنان روستای اسفندآباد ملارد 1395