سمن نم نبات

مدرس رسمی فدراسیون اسکی ایران

مدارک مربیگری و بخشی از فعالیت های شاخص
مدرس درجه ۳ اسکی آلپاین
٤ سال مربي فيتنس و تي آر ايكس (۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰)
مربي بدنسازي در مجموعه ورزشي اكستريم (۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰)
مربی مجموعه شكوه قيطريه
مجموعه ورزشي حوا كلاس تي آر ايكس و كارديو