برنامه های برون مرزی

وضعیت ظرفیت عنوان نوع تاریخ برگزاری محل برگزاری سرپرست برنامه ثبت نام
کلیمانجارو کوهنوردی ۱۱ دی الی ۱۱ بهمن آفریقا هادی سرور
کلیمانجارو کوهنوردی ۱۲ بهمن الی ۹ اسفند آفریقا مهدی فراهانی
بیس کمپ اورست کوهپیمایی ۲۸ اسفند الی ۱۰ فروردین نپال مهدی فراهانی