باشگاه کوهنوردی و اسکی آلپ
این مجموعه یک باشگاه کوهنوردی می باشد و کلیه درآمد های باشگاه صرف امورات باشگاه می باشد ، هیچ گونه عواید مالی از طرف موسسین این باشگاه برداشت نمی شود.
کلیه عواید این باشگاه  به منظور توسعه و رشد آموزش های آکادمیک کوهنوردی در سطح آحاد مردم ایران ، در راستایی هدفهای زیر صرف می شود.
برگزاری برنامه های کوهنوردی ، صعود قلل داخلی و خارجی ( کلیه فصول)

برگزاری برنامه های صعود دیواره ها و یخچال ها
برگزاری برنامه های دره نوردی (پیمایش دره های فنی)
برگزاری برنامه های غار نوردی (پیمایش غارهای عمودی و افقی )
برگزاری دوره های آموزش رسمی فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران
برگزاری کارگاه های آموزشی دانش افزایی ( دیواره نوردی ، سنگنوردی ، دره نوردی )
انجام فعالیت های علمی – تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه کوهنوردی فنی
انتشار مطالب مرتبط با کوهنوردی در قالب هاب مختلف
توسعه ورزش کوهنوردی در سطح استان ، کشور و فرا منطقه ی 


بخشی از فعالیت های باشگاه کوهنوردی و اسکی آلپ
اجراء 5 برنامه برون مرزی توسط اعضاء باشگاه
صعود قله مراپیک 6654 متر ، صعود قله آیلندپیک 6189 متر، صعود قله لنین 7134 متر، صعود قله مون بلان 4809 متر ، صعود قله آرارات 5137 متر
اجراء بیش از 100 برنامه کوهنوردی موفق در داخل کشور(به همراه 12 برنامه شاخص)
اجراء برنامه دیواره های: علم کوه ، بیستون ، یافته ، سنگسرسل ، بندیخچال ، پلیس راه اصفهان و.... (به همراه گشایش 5 مسیر سنگنوردی )
پیمایش دره های: تنگه زندان ، کمجیل ، رغز و....(به همراه گشایش دره)
پیمایش غارهای: پرو ، دانیال ، گل زرد ، بورنیک ، اسک ، امجک ، یخ مراد و....(به همراه نقشه برداری 3 غار)
آموزش بیش از 25  نفر کارآموز اسکی آلپاین
اجراء 15 دوره آمادگی برای ورود به دوره مربیگری
برگزاری بیش از 220  دوره آموزشی رسمی ، معادل آموزش بیش از 1000 نفر در کوهنوردی
(کارآموزی کوهپیمایی ، کارآموزی و پیشرفته سنگنوردی ، کارآموزی و پیشرفته یخ و برف ، نجات فنی ، نجات برف ، مبانی جستجو ، آبشار یخی و دیواره نوردی)
(نقشه خوانی و کار با قطب نما ، کار با جی پی اس ، هواشناسی ، پزشکی کوهستان )