دوره های جاری

پیشرفته سنگنوردی(آقایان)

۲۸ الی ۳۱ مرداد ۰۷:۳۰

نجات فنی(آقایان)

۲۳ الی ۲۴ مرداد ۰۸:۳۰

پیشرفته سنگنوردی(آقایان)

۱۵ الی ۱۸ مرداد ۰۷:۳۰

پیشرفته سنگنوردی(آقایان)

۷ الی ۱۰ مرداد ۰۷:۳۰

اخبار
باشگاه کوهنوردی و اسکی آلپ
با قوی ترین کادر مربیان کشور در رشته های کوهنوردی ، هیمالیانوردی ، سنگنوردی (طبیعت) ، دیواره نوردی ، یخ نوردی ، غار نوردی ، دره نوردی و کوهنوردی با اسکی فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است. امید است این مهم گامی مثبت در هدایت کلیه علاقه مندان به ورزش کوهنوردی باشد.