تقویم آموزشی

وضعیت ظرفیت عنوان تاریخ برگزاری محل برگزاری پیش نیاز/فاصله زمانی مدرس ثبت نام
در حال ثبت نام 5 نفر آموزش سنگنوردی (نیمه خصوصی ، خصوصی) ۱ اردیبهشت الی ۳۰ مهر بندیخچال - مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 13 نفر دوره آنلاین آشنایی با پوشاک کوهنوردی و کوله چینی ۷ اردیبهشت وبینار - کیا اوسعی ثبت نام
در حال ثبت نام 14 نفر کارگاه آموزش و تمرین سنگنوردی ۱۴ اردیبهشت بندیخچال - هادی سرور ثبت نام
در حال ثبت نام 27 نفر دوره آنلاین اصول آمادگی جسمانی در کوهنوردی ۲۱ اردیبهشت وبینار - دکتر مهدی جباریان ثبت نام
در حال ثبت نام 27 نفر دوره آنلاین اصول گزارش نویسی در کوهنوردی ۴ خرداد وبینار - افشین یوسفی ثبت نام
در حال ثبت نام 28 نفر دوره آنلاین عکاسی در طبیعت و سفر ۱۸ خرداد وبینار - افشین یوسفی ثبت نام
در حال ثبت نام 26 نفر دوره آنلاین تغذیه در کوهنوردی ۳۱ خرداد وبینار - آناهیتا ناصحی ثبت نام
در حال ثبت نام 27 نفر دوره آنلاین مکمل های ورزشی در کوهنوردی ۱۴ تیر وبینار - آناهیتا ناصحی ثبت نام
در حال ثبت نام 28 نفر دوره آنلاین آشنایی با کوههای ایران و جهان ۲۹ تیر وبینار - مرتضی دزفولی ثبت نام
در حال ثبت نام 28 نفر دوره آنلاین آسیب های ورزشی در کوهنوردی ۱۲ مرداد وبینار - دکتر هومن ابراهیمی ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 5 نفر
عنوان آموزش سنگنوردی (نیمه خصوصی ، خصوصی)
تاریخ برگزاری ۱ اردیبهشت الی ۳۰ مهر
محل برگزاری بندیخچال
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 13 نفر
عنوان دوره آنلاین آشنایی با پوشاک کوهنوردی و کوله چینی
تاریخ برگزاری ۷ اردیبهشت
محل برگزاری وبینار
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس کیا اوسعی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 14 نفر
عنوان کارگاه آموزش و تمرین سنگنوردی
تاریخ برگزاری ۱۴ اردیبهشت
محل برگزاری بندیخچال
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس هادی سرور
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 27 نفر
عنوان دوره آنلاین اصول آمادگی جسمانی در کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۲۱ اردیبهشت
محل برگزاری وبینار
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس دکتر مهدی جباریان
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 27 نفر
عنوان دوره آنلاین اصول گزارش نویسی در کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۴ خرداد
محل برگزاری وبینار
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس افشین یوسفی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 28 نفر
عنوان دوره آنلاین عکاسی در طبیعت و سفر
تاریخ برگزاری ۱۸ خرداد
محل برگزاری وبینار
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس افشین یوسفی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 26 نفر
عنوان دوره آنلاین تغذیه در کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۳۱ خرداد
محل برگزاری وبینار
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس آناهیتا ناصحی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 27 نفر
عنوان دوره آنلاین مکمل های ورزشی در کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۱۴ تیر
محل برگزاری وبینار
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس آناهیتا ناصحی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 28 نفر
عنوان دوره آنلاین آشنایی با کوههای ایران و جهان
تاریخ برگزاری ۲۹ تیر
محل برگزاری وبینار
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس مرتضی دزفولی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 28 نفر
عنوان دوره آنلاین آسیب های ورزشی در کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۱۲ مرداد
محل برگزاری وبینار
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس دکتر هومن ابراهیمی
ثبت نام