تقویم ورزشی

وضعیت ظرفیت عنوان نوع تاریخ برگزاری محل برگزاری سرپرست برنامه ثبت نام
در حال ثبت نام 5 نفر کارگاه آموزش و تمرین صعود مصنوعی سنگنوردی ۱۴ آذر پل خواب مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 12 نفر صعود قله برف انبار(طرح سیمرغ) کوهنوردی ۲۱ آذر قم هادی سرور ثبت نام
در حال ثبت نام 14 نفر پیمایش غار رودافشان غارنوردی ۲۱ آذر فیروزکوه ساسان کرمخانی ثبت نام
صعود قله دومیر(طرح سیمرغ) کوهنوردی ۲۷ الی ۲۸ آذر استان مرکزی- روستای مرزوش هادی سرور
کارگاه آموزش برف(ویژه صعود های زمستانه) یخ‌نوردی ۴ دی دیزین مهدی فراهانی
صعود قله شاه نشین کوهنوردی ۱۲ دی توچال علی حسین سبک روح
قله بیستون کوهنوردی ۱۸ الی ۱۹ دی کرمانشاه-بیستون مهدی فراهانی
کارگاه آموزش و تمرین یخ نوردی یخ‌نوردی ۲۶ دی آبشار آبنیک هادی سرور
صعود قله پازنان(طرح سیمرغ) کوهنوردی ۲۷ الی ۲۸ دی بوشهر-روستای گیشی هادی سرور
کارگاه آموزش و تمرین یخ نوردی یخ‌نوردی ۲ بهمن مدرسه یخ نوردی هملون مهدی فراهانی
کارگاه بهمن شناسی یخ‌نوردی ۲۱ الی ۲۲ بهمن گردنه امام زاده داود مهدی فراهانی
صعود قله تشگر(طرح سیمرغ) کوهنوردی ۲۳ الی ۲۴ بهمن هرمزگان-روستای زاکین مهدی فراهانی
صعود قله تفتان(طرح سیمرغ) کوهنوردی ۷ الی ۸ اسفند زهدان-روستای تمندان حمید رضا رحیمی