تقویم ورزشی

وضعیت ظرفیت عنوان نوع تاریخ برگزاری محل برگزاری سرپرست برنامه ثبت نام
در حال ثبت نام 14 نفر صعود قله سیاه پلاس کوهنوردی ۱۰ اردیبهشت جاجرود مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 14 نفر صعود قله سیاه سنگ (سنگان) کوهنوردی ۱۷ اردیبهشت روستای سنگان هادی سرور ثبت نام
در حال ثبت نام 14 نفر صعود قله کاسونک کوهنوردی ۳۱ اردیبهشت روستای گرمابدر هادی سرور ثبت نام
در حال ثبت نام 14 نفر صعود قله آزاد کوه کوهنوردی ۶ الی ۷ خرداد کلاک بالا هادی سرور ثبت نام
در حال ثبت نام 14 نفر صعود قله سبلان کوهنوردی ۱۲ الی ۱۴ خرداد مشکین شهر هادی سرور ثبت نام
صعود قله علم کوه کوهنوردی ۶ الی ۸ مرداد کلاردشت مهدی فراهانی
صعود قله دماوند کوهنوردی ۲۷ الی ۲۹ مرداد رینه مهدی فراهانی
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 14 نفر
عنوان صعود قله سیاه پلاس
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۱۰ اردیبهشت
محل برگزاری جاجرود
سرپرست برنامه مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 14 نفر
عنوان صعود قله سیاه سنگ (سنگان)
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۱۷ اردیبهشت
محل برگزاری روستای سنگان
سرپرست برنامه هادی سرور
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 14 نفر
عنوان صعود قله کاسونک
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۳۱ اردیبهشت
محل برگزاری روستای گرمابدر
سرپرست برنامه هادی سرور
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 14 نفر
عنوان صعود قله آزاد کوه
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۶ الی ۷ خرداد
محل برگزاری کلاک بالا
سرپرست برنامه هادی سرور
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 14 نفر
عنوان صعود قله سبلان
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۱۲ الی ۱۴ خرداد
محل برگزاری مشکین شهر
سرپرست برنامه هادی سرور
ثبت نام
وضعیت
ظرفیت
عنوان صعود قله علم کوه
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۶ الی ۸ مرداد
محل برگزاری کلاردشت
سرپرست برنامه مهدی فراهانی
وضعیت
ظرفیت
عنوان صعود قله دماوند
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۲۷ الی ۲۹ مرداد
محل برگزاری رینه
سرپرست برنامه مهدی فراهانی