برنامه های برون مرزی

وضعیت ظرفیت عنوان نوع تاریخ برگزاری محل برگزاری سرپرست برنامه ثبت نام
صعود قله آراگاتس کوهنوردی ۱۰ الی ۱۵ خرداد ارمنستان مهدی فراهانی
صعود قله کازبک کوهنوردی ۵ الی ۸ تیر کشور گرجستان حسین تمیمی
صعود قله آرارات کوهنوردی ۲۶ الی ۲۹ تیر کشور ترکیه هادی سرور
وضعیت
ظرفیت
عنوان صعود قله آراگاتس
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۱۰ الی ۱۵ خرداد
محل برگزاری ارمنستان
سرپرست برنامه مهدی فراهانی
وضعیت
ظرفیت
عنوان صعود قله کازبک
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۵ الی ۸ تیر
محل برگزاری کشور گرجستان
سرپرست برنامه حسین تمیمی
وضعیت
ظرفیت
عنوان صعود قله آرارات
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۲۶ الی ۲۹ تیر
محل برگزاری کشور ترکیه
سرپرست برنامه هادی سرور