تقویم آموزشی

وضعیت ظرفیت عنوان تاریخ برگزاری محل برگزاری پیش نیاز/فاصله زمانی مدرس ثبت نام
پایان مهلت ثبت نام دوره نجات در برف(بهمن شناسی) ۷ الی ۸ بهمن امام زاده هاشم پیشرفته یخ و برف/150روز مهدی فراهانی مشاهده
در حال ثبت نام 6 نفر دوره مبانی جستجو در کوهستان ۱۴ الی ۱۵ بهمن سالن آموزش کوهپیمایی/30 روز امیر طالبی ثبت نام
در حال ثبت نام 4 نفر نجات فنی(آقایان) ۲۸ الی ۲۹ بهمن باشگاه دیهیم پیشرفته سنگنوردی/60 روز مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 15 نفر دوره آنلاین خطرات کوهستان ۳ اسفند وبینار - علی افشار ثبت نام
پایان مهلت ثبت نام دوره غار برفی ۶ اسفند توچال - مهدی فراهانی مشاهده
در حال ثبت نام 19 نفر دوره مبانی حفظ محیط زیست ۲۰ اسفند سالن آمورش - نسترن وثوقی ثبت نام
در حال ثبت نام 20 نفر دوره پزشکی کوهستان ۲۶ الی ۲۷ اسفند سالن آموزش - دکتر حمید مساعدیان ثبت نام
در حال ثبت نام 11 نفر کارآموزی کوهپیمایی(آقایان) ۱۰ الی ۱۲ فروردین بندیخچال - هادی سرور ثبت نام
در حال ثبت نام 8 نفر کارآموزی برف (آقایان) ۱۰ الی ۱۲ فروردین برفچال حسن در کارآموزی کوهپیمایی مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 12 نفر کارآموزی کوهپیمایی (بانوان) ۱۰ الی ۱۲ فروردین بندیخچال - ملیحه اسدی ثبت نام
در حال ثبت نام 8 نفر کارآموزی برف(بانوان) ۱۰ الی ۱۲ فروردین برفچال حسن در کارآموزی کوهپیمایی زهرا دهقانی ثبت نام
وضعیت پایان مهلت ثبت نام
ظرفیت
عنوان دوره نجات در برف(بهمن شناسی)
تاریخ برگزاری ۷ الی ۸ بهمن
محل برگزاری امام زاده هاشم
پیش نیاز/فاصله زمانی پیشرفته یخ و برف/150روز
مدرس مهدی فراهانی
مشاهده
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 6 نفر
عنوان دوره مبانی جستجو در کوهستان
تاریخ برگزاری ۱۴ الی ۱۵ بهمن
محل برگزاری سالن آموزش
پیش نیاز/فاصله زمانی کوهپیمایی/30 روز
مدرس امیر طالبی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 4 نفر
عنوان نجات فنی(آقایان)
تاریخ برگزاری ۲۸ الی ۲۹ بهمن
محل برگزاری باشگاه دیهیم
پیش نیاز/فاصله زمانی پیشرفته سنگنوردی/60 روز
مدرس مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 15 نفر
عنوان دوره آنلاین خطرات کوهستان
تاریخ برگزاری ۳ اسفند
محل برگزاری وبینار
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس علی افشار
ثبت نام
وضعیت پایان مهلت ثبت نام
ظرفیت
عنوان دوره غار برفی
تاریخ برگزاری ۶ اسفند
محل برگزاری توچال
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس مهدی فراهانی
مشاهده
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 19 نفر
عنوان دوره مبانی حفظ محیط زیست
تاریخ برگزاری ۲۰ اسفند
محل برگزاری سالن آمورش
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس نسترن وثوقی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 20 نفر
عنوان دوره پزشکی کوهستان
تاریخ برگزاری ۲۶ الی ۲۷ اسفند
محل برگزاری سالن آموزش
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس دکتر حمید مساعدیان
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 11 نفر
عنوان کارآموزی کوهپیمایی(آقایان)
تاریخ برگزاری ۱۰ الی ۱۲ فروردین
محل برگزاری بندیخچال
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس هادی سرور
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 8 نفر
عنوان کارآموزی برف (آقایان)
تاریخ برگزاری ۱۰ الی ۱۲ فروردین
محل برگزاری برفچال حسن در
پیش نیاز/فاصله زمانی کارآموزی کوهپیمایی
مدرس مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 12 نفر
عنوان کارآموزی کوهپیمایی (بانوان)
تاریخ برگزاری ۱۰ الی ۱۲ فروردین
محل برگزاری بندیخچال
پیش نیاز/فاصله زمانی -
مدرس ملیحه اسدی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 8 نفر
عنوان کارآموزی برف(بانوان)
تاریخ برگزاری ۱۰ الی ۱۲ فروردین
محل برگزاری برفچال حسن در
پیش نیاز/فاصله زمانی کارآموزی کوهپیمایی
مدرس زهرا دهقانی
ثبت نام