تقویم ورزشی

وضعیت ظرفیت عنوان نوع تاریخ برگزاری محل برگزاری سرپرست برنامه ثبت نام
در حال ثبت نام 11 نفر پیمایش طالقان به شهسوار کوهنوردی ۳ الی ۵ مرداد طالقان حسین تمیمی ثبت نام
تکمیل ظرفیت تکمیل ظرفیت صعود قله سبلان کوهنوردی ۴ الی ۵ مرداد مشگین شهر یاسر عطایی سرشت مشاهده
در حال ثبت نام 12 نفر صعود قله سوتک بزرگ کوهنوردی ۵ مرداد روستای وارنگه رود مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 12 نفر صعود قله ناظر بزرگ کوهنوردی ۱۲ مرداد روستای بلده مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 12 نفر صعود قله علم کوه کوهنوردی ۱۸ الی ۱۹ مرداد کلاردشت حسین تمیمی ثبت نام
در حال ثبت نام 12 نفر صعود قله دوبرار کوهنوردی ۱۹ مرداد لاسم مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 12 نفر صعود قله پالون گردن کوهنوردی ۲۶ مرداد روستای لالون مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 12 نفر صعود قله آزاد کوه کوهنوردی ۱ الی ۲ شهریور پل زنگوله هادی سرور ثبت نام
در حال ثبت نام 6 نفر صعود قله دماوند کوهنوردی ۷ الی ۹ شهریور رینه هادی سرور ثبت نام
در حال ثبت نام 3 نفر صعود قله شاه دژ کوهنوردی ۹ شهریور خور مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 12 نفر صعود قله خرسنگ کوهنوردی ۱۶ شهریور گرمابدر علیرضا رشید ثبت نام
در حال ثبت نام 12 نفر صعود قله شاه البرز کوهنوردی ۲۲ الی ۲۳ شهریور طالقان حسین تمیمی ثبت نام
در حال ثبت نام 12 نفر صعود قله جانستون کوهنوردی ۳۰ شهریور فشم علیرضا رشید ثبت نام
در حال ثبت نام 1 نفر صعود قله هزار بند کوهنوردی ۶ مهر روستای حسنکدر مهدی فراهانی ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 11 نفر
عنوان پیمایش طالقان به شهسوار
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۳ الی ۵ مرداد
محل برگزاری طالقان
سرپرست برنامه حسین تمیمی
ثبت نام
وضعیت تکمیل ظرفیت
ظرفیت تکمیل ظرفیت
عنوان صعود قله سبلان
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۴ الی ۵ مرداد
محل برگزاری مشگین شهر
سرپرست برنامه یاسر عطایی سرشت
مشاهده
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 12 نفر
عنوان صعود قله سوتک بزرگ
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۵ مرداد
محل برگزاری روستای وارنگه رود
سرپرست برنامه مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 12 نفر
عنوان صعود قله ناظر بزرگ
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۱۲ مرداد
محل برگزاری روستای بلده
سرپرست برنامه مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 12 نفر
عنوان صعود قله علم کوه
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۱۸ الی ۱۹ مرداد
محل برگزاری کلاردشت
سرپرست برنامه حسین تمیمی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 12 نفر
عنوان صعود قله دوبرار
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۱۹ مرداد
محل برگزاری لاسم
سرپرست برنامه مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 12 نفر
عنوان صعود قله پالون گردن
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۲۶ مرداد
محل برگزاری روستای لالون
سرپرست برنامه مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 12 نفر
عنوان صعود قله آزاد کوه
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۱ الی ۲ شهریور
محل برگزاری پل زنگوله
سرپرست برنامه هادی سرور
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 6 نفر
عنوان صعود قله دماوند
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۷ الی ۹ شهریور
محل برگزاری رینه
سرپرست برنامه هادی سرور
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 3 نفر
عنوان صعود قله شاه دژ
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۹ شهریور
محل برگزاری خور
سرپرست برنامه مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 12 نفر
عنوان صعود قله خرسنگ
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۱۶ شهریور
محل برگزاری گرمابدر
سرپرست برنامه علیرضا رشید
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 12 نفر
عنوان صعود قله شاه البرز
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۲۲ الی ۲۳ شهریور
محل برگزاری طالقان
سرپرست برنامه حسین تمیمی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 12 نفر
عنوان صعود قله جانستون
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۳۰ شهریور
محل برگزاری فشم
سرپرست برنامه علیرضا رشید
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 1 نفر
عنوان صعود قله هزار بند
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۶ مهر
محل برگزاری روستای حسنکدر
سرپرست برنامه مهدی فراهانی
ثبت نام