تقویم ورزشی

وضعیت ظرفیت عنوان نوع تاریخ برگزاری محل برگزاری سرپرست برنامه ثبت نام
برگزار شده صعود قله طلا کوهنوردی ۱۱ آذر ورامین مهدی فراهانی مشاهده
در حال ثبت نام 8 نفر صعود قله توچال کوهنوردی ۱۱ آذر ولنجک حمید رضا شاه بنده ثبت نام
در حال ثبت نام 12 نفر صعود قله چشمه شاهی کوهنوردی ۱۸ آذر روستای وردیج مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 11 نفر صعود قله ساکا کوهنوردی ۲۵ آذر روستای افجه طیبه امینی ثبت نام
در حال ثبت نام 12 نفر صعود قله ارفع کوه کوهنوردی ۲۵ آذر فیروزکوه هادی سرور ثبت نام
وضعیت برگزار شده
ظرفیت
عنوان صعود قله طلا
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۱۱ آذر
محل برگزاری ورامین
سرپرست برنامه مهدی فراهانی
مشاهده
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 8 نفر
عنوان صعود قله توچال
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۱۱ آذر
محل برگزاری ولنجک
سرپرست برنامه حمید رضا شاه بنده
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 12 نفر
عنوان صعود قله چشمه شاهی
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۱۸ آذر
محل برگزاری روستای وردیج
سرپرست برنامه مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 11 نفر
عنوان صعود قله ساکا
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۲۵ آذر
محل برگزاری روستای افجه
سرپرست برنامه طیبه امینی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 12 نفر
عنوان صعود قله ارفع کوه
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۲۵ آذر
محل برگزاری فیروزکوه
سرپرست برنامه هادی سرور
ثبت نام