برگزاری مجمع انتخاباتی ریاست هیات اسکی استان تهران / مرتضی ساوه شمشکی برای چهار سال دیگر رئیس هیات باقی ماند

7 آبان 1399

مجمع انتخاباتی ریاست هیات اسکی استان تهران با حضور  کوروش صبوریان سرپرست فدراسیون اسکی به عنوان رئیس مجمع، نصراله پریچهره سرپرست اداره ورزش و جوانان استان تهران و دیگر اعضای مجمع با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد و در پایان مرتضی ساوه شمشکی با کسب ۱۵ رای برای چهار سال دیگر سکاندار ریاست هیات اسکی استان تهران گردید.
سید مصطفی میرهاشمی و امیر فرجی کیان دیگر نامزدهای کسب کرسی ریاست هیات اسکی استان تهران بودند که در آغاز مجمع انصراف خود را اعلام کردند.