اورست قد کشید!

23 آذر 1399

پس از اندازه گیری دوباره قله اورست اندازه جدید بلندترین قله جهان اعلام شد.
براساس این اندازه گیری ، ارتفاع اورست 8848 متر و 86 سانتیمتر است.
اندازه گیری جدید نشان می دهد این قله 86 سانتی متر بلندتر شده است.
منبع : صدا و سیما