مجموعه توچال 12 دی 1399 تعطیل است

8 دی 1399

مجموعه توچال در روز جمعه 12 دی تعطیل است. تابش متناوب خورشید در روزهای منتهی به آخر هفته و احتمال وقوع بهمن ، مهم ترین علت این تصمیم است.
این تعطیلی شامل پارکینگ ، جاده سلامت ، تله کابین ، پیست اسکی ، هتل توچال ، رستوران ها و .... می شود.


منبع خبر:
اینستاگرام مجموعه توچال