اعلام رسمی خبر صعود به کی۲

3 بهمن 1399

«چانگ داوا شرپا»: “ما این کاررا انجام‌دادیم. باور کنید تیم ما برفراز کی۲ ایستاد”.
این خبر در ساعت ۱۷ به وقت محلی مخابره شد. کی۲ سرانجام ‌در زمستان‌ توسط ده شرپای نپالی صعود شد.