آلبرتوگینسلوپز سنگنورد ۱۸ ساله اسپانیایی اولین مدال تاریخی المپیک توکیو در سنگنوردی را تصاحب کرد

15 مرداد 1400

#آلبرتوگینسلوپز سنگنورد ۱۸ ساله اسپانیایی اولین مدال تاریخی المپیک توکیو در سنگنوردی را تصاحب کرد.
🥈"ناتانیل کولمن" از ایالات متحده مدال نقره را از آن خود کرد
🥉"جاکوب شوبرت" سنگنورد توانمند اتریشی به مقام سوم بسنده کرد.
"آلبرتو گینس" از اسپانیا در "بوک مارک"لیست ، در جایگاه بالایی قرار نداشت ،بطوریکه در "ماده لید" در مسابقات جهانی که یکماه قبل برگزار شد نفر هفتم شد! اما در المپیک توکیو تمام توان خود را به نمایش گذاشت و مقام اول را کسب کرد.
نتایج نهایی کمباین مردان:
1-🥇طلا -آلبرتو گینس لوپز( اسپانیا)
سرعت: 1، بولدر: 7، لید: 4 مجموع = ۲۸
2-🥈نقره- ناتانیل کولمن(ایالات متحده)
سرعت:6، بولدر : 1، لید: 5 ‌ مجموع: ۳۰
3-🥉برنز-جاکوب شوبرت(اتریش)
سرعت: 7، بولدر: 5، لید: 1 مجموع: ۳۵
4-توموآ ناراساکی(ژاپن)
سرعت: 2 ،بولدر: 3،‌ لید : 6 مجموع: ۳۶
5-مایکل ماوم(فرانسه)
سرعت: 3 ،بولدر :2، لید: 7 مجموع: ۴۲
6- آدام اوندرا(جمهوری چک)
سرعت: 4، بولدر: 6، لید: 2 مجموع: ۴۸
7-کولین دافی(ایالت متحده)
سرعت: 5، بولدر: 4، لید: 3‌ مجموع: ۶۰
8-باسا ماوم(فرانسه)


🌐 پلنت ماونتین