پایان پروژه صعو سرعتی-انفرادی 6 جبهه مهم شمالی آلپ

19 شهریور 1400

«دنی‌آرنولد» سوئیسی در این تابستان موفق به ثبت رکورد سرعتی «پتیت درو» ۳۷۵۴ متری در توده «مون‌بلان» آلپ در مدت زمان ۱ ساعت و ۴۳ دقیقه شد.
با این صعود، وی پروژه صعود ۶ جبهه شمالی مهم آلپ،به صورت سرعتی و انفرادی به پایان رسانیده است.
صعودها در سال ۲۰۱۱ و با صعود «ایگر» ۳۹۶۷ متری در مدت زمان ۲ ساعت و ۲۸ دقیقه آغاز شد و به دنبال آن در سال ۲۰۱۵ «ماترهورن» ۴۴۷۸ متری را در مدت زمان ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه، «پیز بِدایل» ۳۳۰۸ متری را در سال ۲۰۱۶ و در مدت زمان ۵۲ دقیقه، «گراند ژوراسس» ۴۲۰۸ متری را در سال ۲۰۱۸ و در مدت زمان ۲ ساعت و ۴ دقیقه و «سیما گرانده» ۲۹۹۹ متر در سال ۲۰۱۹ و در مدت زمان ۴۶ دقیقه صعود داشت و نهایتاً با صعود «پتیت درو» این پروژه که به نظر می‌رسد؛ بزرگترین پروژه کارنامه کوه‌نوردی «دنی آرنولد» است، با موفقیت به پایان رسید.
شایان ذکر است؛ در تمامی صعودهای مذکور به جز «ایگر»، اکنون «دنی آرنولد» رکورددار صعود سرعتی آنان است. اما هم‌چنان صعود سرعتی «ایگر» با زمان ۲ ساعت و ۲۲ دقیقه، متعلق به کوه‌نورد فقید سوئیسی «یولی اشتک» است.


🔺منبع: وب‌سایت «دسنیول»
ترجمه: کوه نوشت