افسانه مینایی

مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران

مدارک مربیگری و بخشی از فعالیت های شاخص
مدرس درجه 3 کوهپیمایی ، مدرس درجه 3 یخ و برف ، مدرس درجه 3 دره نوردی
مدرس درجه 3 غارنوردی ، مربی درجه 3 دوچرخه سواری
دوره امداد و نجات غارنوردی با مدرک رسمی از سازمان امداد و نجات  اسلوونی ،  SLOVENIA-2105 
پیمایش 48 غار : غارهای شاخص(پراو،سم،دوسر،نزل،قبلایچی،هامپویل،دنگزلو،دژوار،امجک،تانا،نمکدان،دانیال،اوفرو،کله جبغدون)
پیمایش 38 دره : دره های شاخص (الیت، اندرسم،پس دیو، پیچ بن، تنگ زندان،کمجل،تنگوان،آسمان رود،گزک،چاکرود،تیل سره،شاهاندشت،رغز،سره ایل)


سوابق آموزشی و سرپرستی تیم های کوهنوردی
2 صعود قله دماوند(جنوبی)،20 صعود قلل بالای 4000 هزارمتر در ایران
برگزاری 05 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران کارآموزی کوهپیمای ( 1386 الی 1400)
برگزاری 05 دوره رسمی فدارسیون کوهنوردی ایران  کارآموزی برف ( 1388 الی 1400 )
برگزاری 15 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران آموزش دره پیمایی و کارآموزی دره نوردی ( 1399 الی 1400 )
برگزاری 00 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران آموزش غارنوردی ( 1399 الی 1400 )