زهرا دهقانی

مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران

مدارک مربیگری و بخشی از فعالیت های شاخص
مدرس درجه 3 کوهپیمایی ، مدرس درجه 3 یخ و برف ، مدرس نقشه خوانی و کار با قطب نما


سوابق آموزشی و سرپرستی تیم های کوهنوردی
2 صعود قله دماوند(جنوبی،غربی)،20 صعود قلل بالای 4000 هزارمتر در ایران
برگزاری 30 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران کارآموزی کوهپیمای ( 1395 الی 1400 )
برگزاری 35 دوره رسمی فدارسیون کوهنوردی ایران  کارآموزی برف و پیشرفته برف ( 1395 الی 1400 )
برگزاری 10 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران نقشه خوانی ( 1396 الی 1400 )