سیروس جعفری

مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران
مدرس رسمی فدراسیون اسکی ایران

مدارک مربیگری و سوابق ورزشی
مدرس درجه 1 اسکی آلپاین  ، مدرس درجه 3 کوهنوردی با اسکی
مربی راهنمای کوهستان کوهپیمایی ، مربی راهنمای کوهستان یخ نوردی ، مربی راهنمای کوهستان کوهنوردی با اسکی
دوره مربیگری کوهنوردی با اسکی از کشور چین 2015
مقام دوم مسابقات اسکی آموزشگاههای استان البرز در سال 1368
مقام دوم مسابقات نیروی زمینی ارتش در سال 1370
مقام دوم مسابقات اسکی مربیان در سال 1373


سوابق آموزشی و سرپرستی تیم های کوهنوردی
صعود قله آرارات ترکیه -شهریور1382 ، صعود قله دماوند-مرداد1382
صعود قله کالاپاتار(هیمالیا)-بازدید از بیس کمپ اورست فروردین 1383
صعودهای متعدد با اسکی در کوههای البرز مرکزی ، صعود قله مرجیکش (علم کوه) با اسکی  و فرود فروردین1389
برگزاری 2 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران کارآموزی کوهنوردی با اسکی ( 1395 الی 1400 )
برگزاری 1 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران پیشرفته کوهنوردی با اسکی ( 1396 الی 1400 )