مهرداد طلایی

مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران

مدارک مربیگری و بخشی از فعالیت های شاخص
مدرس درجه 3 کوهپیمایی ، مدرس درجه 3 یخ و برف ، داور درجه 3 اسکای رانینگ
مدرس نقشه خوانی و قطب نما ، مدرس جی پی اس
پیمایش 10 دره : دره های شاخص (الیت، اندرسم،آسمان رود)


سوابق آموزشی و سرپرستی تیم های کوهنوردی
3 صعود قله دماوند(جنوبی)،20 صعود قلل بالای 4000 هزارمتر در ایران
برگزاری 10 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران کارآموزی کوهپیمای ( 1395 الی 1400 )
برگزاری 15 دوره رسمی فدارسیون کوهنوردی ایران  کارآموزی برف ( 1396 الی 1400 )
برگزاری 15 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران نقشه خوانی ( 1395 الی 1400 )
برگزاری 10 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران جی پی اس ( 1397 الی 1400 )