هادی سرور

مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران
مدرس رسمی سازمان هلال احمر ایران

مدارک مربیگری و بخشی از فعالیت های شاخص
مدرس درجه 3 کوهپیمایی ، مدرس درجه 3 یخ و برف ، مدرس درجه 3 سنگنوردی (طبیعت)
مدرس رسمی کمک های اولیه (سازمان هلال احمر ایران) ، مدرس نقشه خوانی و کار با قطب نما
صعود دیواره و یخچال : دیواره شروین ، یخچال شمالی سبلان


سوابق آموزشی و سرپرستی تیم های کوهنوردی
2 صعود قله دماوند(جنوبی،غربی)،20 صعود قلل بالای 4000 هزارمتر در ایران
برگزاری 10 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران کارآموزی کوهپیمای ( 1398 الی 1400 )
برگزاری 00 دوره رسمی فدارسیون کوهنوردی ایران  کارآموزی برف ( 1398 الی 1400 )
برگزاری 00 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران کارآموزی سنگنوردی ( 1398 الی 1400 )
برگزاری 10 دوره کمک های اولیه ( 1395 الی 1400)