کامران اندامی

مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران

مدارک مربیگری و بخشی از فعالیت های شاخص
مدرس درجه 3 کوهپیمایی ، مدرس درجه 2 یخ و برف ، مدرس درجه 2 سنگنوردی (طبیعت)
مدرس مبانی جستجو در کوهستان ، مدرس مبانی نجات ، مدرس نجات برف (بهمن شناسی )
مدرس درجه 3 صعودهای ورزشی ، مدرس آبشارهای یخی