پروین رضایی

مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران

مدارک مربیگری و بخشی از فعالیت های شاخص
مدرس درجه 1 کوهپیمایی ، مدرس درجه 2 یخ و برف ، مدرس درجه 3 سنگنوردی
مدرس آبشار یخی ، مدرس درجه 3 آمادگی جسمانی
عضو تیم ملی درصعود مشترک بانوان آسیا به قله نیرخا نپال سال ۱۳۸۲
عضو تیم ملی اولین صعود بانوان مسلمان به اورست نپال ۱۳۸۴
قله لنین قرقیزستان ۱۳۸۷
داور جشنواره صعودهای برتر ۱۳۹۴
دوره صعود های  ترکیبی کشور فرانسه ، آلپ ۱۳۹۴
مربی برتر یخ و برف کشور سال ۹۸
سوابق آموزشی و سرپرستی تیم های کوهنوردی
نایب رئیس بانوان هیات کوهنوردی شهرستان الیگودرز ۱۳۸۵
نایب رئیس بانوان هیات کوهنوردی استان لرستان از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴
همکاری در طرح درس کاراموزی کوهپیمایی فدراسیون کوهنوردی
برگزاری 25 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران کارآموزی کوهپیمای
برگزاری 30 دوره رسمی فدارسیون کوهنوردی ایران کارآموزی برف
برگزاری 26 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران پیشرفته یخ و برف
برگزاری 14 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی آبشار یخی