هادی سرور

مدرس رسمی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران
مدرس رسمی سازمان هلال احمر ایران

مدارک مربیگری و بخشی از فعالیت های شاخص
مدرس درجه 3 کوهپیمایی ، مدرس درجه 3 یخ و برف ، مدرس درجه 3 سنگنوردی (طبیعت)
مدرس رسمی کمک های اولیه (سازمان هلال احمر ایران) ، مدرس نقشه خوانی و کار با قطب نما
صعود دیواره و یخچال : دیواره شروین ، یخچال شمالی سبلان


سوابق آموزشی و سرپرستی تیم های کوهنوردی
2 صعود قله دماوند(جنوبی،غربی)،20 صعود قلل بالای 4000 هزارمتر در ایران
برگزاری 12 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران کارآموزی کوهپیمای
برگزاری 01 دوره رسمی فدارسیون کوهنوردی ایران  کارآموزی برف
برگزاری 00 دوره رسمی فدراسیون کوهنوردی ایران کارآموزی سنگنوردی
برگزاری 12 دوره کمک های اولیه